PRIMUM NON NOCERE – Po pierwsze nie szkodzić (samemu sobie)